تبلیغات
خــــزر
 
 
 
سایت در حال بازسازی . . .

مستطیل طلایی

نویسنده : مهدیه مستانه | تاریخ : 09:26 ب.ظ - شنبه 12 اردیبهشت 1394


آیا اسم مستطیل طلایی یا نسبت طلایی را تا به حال شنیده اید؟می گویند:

نتایج تحقیقات فراوان علمی و روان شناسی اعلام می کند که زیباترین سطوح و اشکال از نظر انسان ها، آنهایی هستند که در ابعاد آنها نسبت طلایی به کار رفته باشد.

حال نسبت طلایی چیست؟


این هم از نسبت طلایی در ریاضیات وهنر

 یعنی نسبت طلایی وقتی است که نسبت بخش بزرگتر به بخش كوچكتر، برابر با نسبت کل به بخش بزرگتر» باشد.
 
حال مستطیل طلایی چیست؟تعریف هندسی آن چنین است: طول مستطیلی به مساحت واحد که عرض آن یک واحد کمتر از طولش باشد. یا به عبارتی ساده تر:

  مستطیلی که طول ان تقریبا 1.62 وعرض ان1 باشد. مستطیل های طلایی همیشه زیباتر از مستطیل های دیگراست.

بسیاری از مراجع علمی، حرف یونانی φ را برای این عدد انتخاب کرده‌اند. مقدار عددی عدد طلایی برابر به طور تقریبی برابر است با:\varphi \approx 1.61803\,39887\dots\,

می خواهید مستطیل طلایی رسم كنید؟

مربع ABCD را با ضلع دلخواه رسم کنید.وسط ضلع DC رابیا بید وM بنامید.به مرکز Mوبا شعاعMB کمانی بزنید تا امتدادDCراقطع کند وان راN بنامید.ازان نقطه خطی عمود برDCرسم کنید تاامتداد ABراقطع کندو انراQ بنامید.
چهارضلعی AQNDوBQNC مستطیل طلایی هستند.

 نمونه ای از مستطیل طلایی را در زیر می بینید.که لئوناردو داوینچی در ترسیم نقاشی معروف خود از بدن انسان از نسبت طلایی بهره گرفته است
 

آخرین مطالب

» اعتراض خانواده ی ماندلا به مجموعه ی «شمعدونی»!! ( شنبه 12 اردیبهشت 1394 )
» علت تشکیل سراب چیست؟ ( شنبه 12 اردیبهشت 1394 )
» چرا آب بی‌رنگ است؟ ( شنبه 12 اردیبهشت 1394 )
» چرا بعضی وقت‌ها حس می‌کنیم صحنه‌ای از زندگی روزمره خود را در خواب دیده‌ایم؟ ( شنبه 12 اردیبهشت 1394 )
» 29روش برای خلاق ماندن ( شنبه 12 اردیبهشت 1394 )
» حکایت جالب ( شنبه 12 اردیبهشت 1394 )
» قانون الگوی زیر را کشف کنید! ( شنبه 12 اردیبهشت 1394 )
» عدد نوزده در قرآن ( شنبه 12 اردیبهشت 1394 )
» آنچه به موفقیت می انجامد ( شنبه 12 اردیبهشت 1394 )
» مستطیل طلایی ( شنبه 12 اردیبهشت 1394 )
» یه شگفتی کوچولوی ریاضی!! ( شنبه 12 اردیبهشت 1394 )
» شاخص موفقیت ( جمعه 11 اردیبهشت 1394 )